Zarządzanie zasobami ludzkimi Liczba stron: 86 Kod pracy: 7364
Powrót do kategorii

SZKOLENIE I DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE NA PRZYKŁADZIE JYSK POLSKA SP. Z O.O.

Wstęp                                                                                                                                  4

Rozdział I

Znaczenie rozwoju intelektualnego i zawodowego pracowników

przedsiębiorstwa                                                                                                                6

  • Teoria zasobów ludzkich 6
  • Kompetencje i ich znaczenia 8
  • Zastosowanie modelu kompetencyjnego w procesie szkolenia i rozwoju 17

Rozdział II

Działalność szkoleniowa i doskonalenie pracowników                                                  19

  •  

2.1. Polityka szkoleniowa a zarządzanie kompetencjami                                                   19

2.2. Pojęcie szkolenia jako jednej z metod podnoszenia kompetencji                                   22

2.3. Analiza potrzeb szkoleniowych i ich ewaluacja                                                           39

2.4. Rola szkoleń we wspieraniu pracowników i organizacji                                             51

Rozdział III

Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa – studium przypadku                 59

3.1. Otoczenie społeczno-ekonomiczne firmy                                                                    59

3.2. Struktura organizacyjna                                                                                                60

3.3. Charakterystyka zasobów ludzkich                                                                              62

3.4. Aktywność pracowników w szkoleniach                                                                     66

Rozdział IV

Strategia Spółki JYSK  w dziedzinie szkolenia i rozwoju                                              75

4.1. Organizacja procesu szkolenia                                                                                     75

4.2. Funkcja planowania karier                                                                                           80

Podsumowanie                                                                                                                    83

Bibliografia                                                                                                                         85

Zarządzanie zasobami ludzkimi Liczba stron: 86 Kod pracy: 7364
Powrót do pracy

SZKOLENIE I DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE NA PRZYKŁADZIE JYSK POLSKA SP. Z O.O.

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.