Socjologia Liczba stron: 87 Kod pracy: 9064
Powrót do kategorii

Zabawa cos’play. Studium socjologiczne

SPIS TREŚCI:

 

 

WSTĘP............................................................. 04

 

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 

  1. ZABAWA

1.1 Zabawa – kontekst kulturowy........................ 06

  • Formalne cechy zabawy................................ 09
  • Współzawodnictwo, przypadek, naśladownictwo i oszołomienie – kryteria podziału gier wg Callois....................................................... 14
  • Mimikra kultury masowej i mimesis sztuki...... 19
  • Człowiek niepróżnujący – zabawa i czas wolny w życiu dorosłego człowieka............................ 21

 

II    COS’PLAY

2.1  Japonia – egzotyczny kraj kontrastów............. 23

2.2  Street fashion po japońsku............................ 26

  • Visual kei, ganguro, gothic lolita, cos’play..... 28
  • Cos’play na rodzimym gruncie....................... 35
  • Cos’play 2.0 i inne jego odmiany................... 39

 

 

CZĘŚĆ METODOLOGICZNA

 

III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH

3.1  Przedmiot badań i problematyka badań........... 41

3.2  Zbiorowość badana...................................... 42

3.3  Metody i technika badań............................... 43

3.4  Organizacja i przebieg badań........................ 44

 

 

CZĘŚĆ EMPIRYCZNA

 

  1. PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ

4.1  Prezentacja wyników badań........................... 47

4.2  Wnioski...................................................... 62

 

ZAKOŃCZENIE................................................. 65

 

BIBLIOGRAFIA................................................ 66

 

ANEKS

Plan wywiadu.................................................... 68

Socjologia Liczba stron: 87 Kod pracy: 9064
Powrót do pracy

Zabawa cos’play. Studium socjologiczne

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.