Praca socjalna Liczba stron: 78 Kod pracy: 4230
Powrót do kategorii

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ I REHABILITACJA

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP ............................................................................................... 2

 

Rozdział I STAROŚĆ JAKO NATURALNA FAZA ŻYA CZŁOWIEKA

                1.1. Pojęcie starości ............................................................. 3            

                1.2. Biologiczna starość człowieka ..................................... 4

                1.3. Potrzeby ludzi starych .................................................. 5 

                1.4. Ludzie starzy w rodzinie .............................................. 5

                1.5. Społeczeństwo polskie wobec starości ......................... 6

                Podsumowanie ..................................................................... 8

Rozdział II POMOC LUDZIOM STARYM W POLITYCE SPOŁECZNEJ

                  2.1. Cele i zadania pomocy społecznej .............................. 9

                  2.2. Formy pomocy społecznej ........................................ 11

                  2.3. Dom pomocy społecznej jako miejsce zaspakajania potrzeb jego mieszkańców ................................................................ 11

                  Podsumowanie ................................................................. 14

 

Rozdział III ZASADY FUNKCJONOWANIA NIEPUBLICZNEGO  ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-PIELĘGNACYJNEGO

 

                  3.1. Historia i organizacja zakładu .................................. 15

                  3.2. Personel i jego zadania ............................................. 16

                  3.3. Warunki lokalne ....................................................... 16

                  3.4 Organizacja czasu wolnego ....................................... 17

                  Podsumowanie.................................................................. 18

 

Rozdział IV METODYKA BADANIA WŁASNEGO

 

                    4.1. Przedmiot  i cel badania.......................................... 19

                    4.2. Problem badawczy i hipoteza.................................. 19

                    4.3. Metoda, techniki i narzędzia badawcze................... 19

                    4.4. Teren badania.......................................................... 20

 

Rozdział V  WARUNKI ŻYCIA LUDZI ZAMIESZKUJĄCY  NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-  

                    PIELĘGNACYJNYM W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH

 

                 5.1.Sytuacjaspołeczno materialna badanych..................... 21

                 5.2. Ocena jakości życia i warunków bytowych w badanych............................................................................................................ 23

                 Podsumowanie................................................................... 25

                 Zakończenie....................................................................... 26                                                          

                 Bibliografia........................................................................ 35

                 Spis tabel........................................................................... 36

                 Aneks................................................................................. 37

Praca socjalna Liczba stron: 78 Kod pracy: 4230
Powrót do pracy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ I REHABILITACJA

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.