Zarządzanie Liczba stron: 75 Kod pracy: 2388
Powrót do kategorii

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SPIS TREŚCI

 

 

Wstęp. 5

Rozdział 1. Charakterystyka konfliktów w przedsiębiorstwie. 7

1.1. Pojęcie konfliktu oraz jego istota. 7

1.2. Rodzaje konfliktów.. 11

1.3. Metody rozwiązywania konfliktów.. 18

Rozdział 2. Wpływ stresu na konflikt w przedsiębiorstwie. 26

2.1. Czynniki wystąpienia stresu. 26

2.3. Proces radzenia sobie ze stresem.. 31

2.3. Szerokie pojmowanie zarządzania oraz cechy zarządzania stresem w aspekcie   konfliktu. 35

Rozdział 3. Analiza zarządzania konfliktem i stresem w przedsiębiorstwie meblarskim.. 43

3.1. Ogólny opis badanego przedsiębiorstwa. 43

3.2. Analiza struktury personelu i zarządzania w przedsiębiorstwie. 47

3.3. Analiza czynników stresowych i ich wpływ na konflikt 53

3.4. Determinanty zarządzania konfliktem w przedsiębiorstwie. 56

Rozdział 4. Zalecenia dotyczące poprawy procesu zarządzania konfliktem  i stresem.. 59

4.1. Predyspozycje kierownika w organizacji oraz ich wpływ na konflikt i stres. 59

4.2. Negocjacje jako proces komunikacji i rozwiązywania konfliktów.. 62

4.3. Propozycje poprawy struktury organizacyjnej w kontekście zarządzania. 66

4.4. Działania prewencyjne wobec konfliktu i stresu w przedsiębiorstwie. 67

Zakończenie. 70

Bibliografia. 72

Spis rysunków i tabel 77

Zarządzanie Liczba stron: 75 Kod pracy: 2388
Powrót do pracy

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.