Zarządzanie Liczba stron: 42 Kod pracy: 9701
Powrót do kategorii

Zarządzanie jakością

WSTĘP                                                                                                                                      

ROZDZIAŁ 1

KONCEPCJE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ……………….………………………………...

  • Definicja jakości………………………………………………………………….....….
  • Jakość wyrobu………………………………………………………………………….
  • Uzasadnienie potrzeby zorientowania gospodarki na jakość…………………………..

1.4. Rozwój koncepcji zarządzania jakością………………………………………………….

1.5. Autorskie koncepcje zarządzania jakością……………………………………………….

1.6. Regionalne koncepcje zarządzania jakością……………………………………………..

1.6.1. Doświadczenia japońskie………………………………………………………………

1.6.2. Doświadczenia europejskie…………............................................................................

1.6.3. Doświadczenia amerykańskie………………………………………………………….

1.7. Konsekwencje różnic w ujęciach problematyki            …………………………………………

ROZDZIAŁ 2

KONCEPCJA TOTAL QUALITY MENAGEMENT……………………………………….

2.1. Uwarunkowania historyczne TQM……………………………………………………

2.2. Istota i definicje TQM……………………………………………………………………

2.3. System zarządzania przez jakość………………………………………………………...

2.4. Jakość jako proces………………………………………………………………………..

ROZDZIAŁ 3

PREZENTACJA FIRMY RECKITT BENCKISER …………………………………………

3.1. Ogólna charakterystyka firmy……………………………………………………………..

3.2. Struktura przedsiębiorstwa……………………………………………………………….

3.3. Zapewnienie jakości na przykładzie fabryki w Nowym Dworze Mazowieckim ………

PODSUMOWANIE…………………………………………………………………………..

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………………..

SPIS TABEL………………………………………………………………………………….

SPIS WYKRESÓW………………………………………………………………………….

Zarządzanie Liczba stron: 42 Kod pracy: 9701
Powrót do pracy

Zarządzanie jakością

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.