Zarządzanie Liczba stron: 120 Kod pracy: 2802
Powrót do kategorii

WPŁYW KLUBÓW SPORTOWYCH I WŁADZ MIEJSKICH NA KREOWANIE SPORTOWEGO WIZERUNKU MIASTA NA PRZYKŁADZIE MIASTA X

Wstęp…………………………………………………………………………………….3

 1. Klub sportowy jako przedmiot promocji…………………………………………...5
  • Pojęcie klubu sportowego i jego funkcje………………………………...5
  • Charakterystyka marketingu klubu sportowego………………………..13
  • Istota promocji w klubie sportowym…………………………………...21
  • Produkt marketingowy sportu…………………………………………..26
 2. Miasto jako podmiot promocji……………………………………………………30
  • Pojęcie miasta i jego funkcje…………………………………………...30
  • Charakterystyka marketingu miasta…………………………………….34
  • Istota promocji miasta…………………………………………………..40
  • Miasto jako produkt marketingowy…………………………………….42
 3. Podmioty biorące udział w kreowaniu wizerunku miasta………………………...50
  •  Charakterystyka miasta Chorzów………………………………………50
  • Analiza sportowo-rekreacyjnego potencjału Chorzowa………………..54
  • Charakterystyka KS „Ruch” Chorzów SSA…………………………....64
 4. Analiza instrumentów promocyjnych klubu sportowego…………………………70
  • Zarządzanie przestrzenią marketingową w KS „Ruch” Chorzów……...70
  • Metody kreowania wizerunku w KS „Ruch” Chorzów………………...74
  • Wpływ kibiców na kreowanie wizerunku klubu i miasta………………77
 5. Działania Gminy w celu zaspokojenia potrzeb Chorzowian w zakresie sportu i rekreacji…………………………………………………………………………...80

5.1.      Elementy promocji w sporcie dla wszystkich na terenie miasta………..80

5.2.      Organizacja sportu szkolnego w Chorzowie……………………………84

5.3.      Projekt „Programu Kultury Fizycznej” przyjętego przez miasto……….89

5.4.      Kierunki działań sportowo-rekreacyjnych na lata 2001-2015 dla poszczególnych dzielnic Chorzowa…………………………………….95

Zakończenie…………………………………………………………………………...100

Bibliografia……………………………………………………………………………102

Spis tabel.……………………………………………………………………………...104

Spis rysunków....………………………………………………………………………105

Aneks………………………………………………………………………………….10
Zarządzanie Liczba stron: 120 Kod pracy: 2802
Powrót do pracy

WPŁYW KLUBÓW SPORTOWYCH I WŁADZ MIEJSKICH NA KREOWANIE SPORTOWEGO WIZERUNKU MIASTA NA PRZYKŁADZIE MIASTA X

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.