Zarządzanie Liczba stron: 59 Kod pracy: 8487
Powrót do kategorii

Opis i charakterystyka umiejętności komunikacji

Wstęp ……………………………………………………………………………….………4

Rozdział 1. Pojęcie diagnozy pedagogicznej……………………………………….………..6
1.1.   Definicja diagnozy…………………………………………………………….…….6
1.2.   Rodzaje diagnozy……………………………………………………………………7
1.3.   Uwarunkowania dobrej diagnozy……………………………………………….…11

Rozdział 2. Terapia pedagogiczna…………………………………………………….……14
2.1.   Definicja i rodzaje  terapii pedagogicznej……………………………………………………14
2.2.   Najbardziej efektywne metody terapii pedagogicznej………………………………………………..…… 22

Rozdział 3. Rola diagnozy i terapii pedagogicznej w procesie edukacji…………….……. 32
3.1.   Pojęcie trudności w uczeniu się………………………………………………..…. 32
3.2.   Diagnoza trudności w uczeniu się………………………………………………… 35
3.3.   Trudności w nauce czytania i pisania……………………………………………... 37
3.4.   Trudności w uczeniu się matematyki,……………………………………...………39
 
Rozdział 4. Socjoterapia, jako metoda korekcji zaburzeń w zachowaniu……………..……41

Rozdział 5.Rola i znaczenie komunikacji w terapii pedagogicznej……………………..… .45
5.1.   Pojecie i rodzaje komunikacji interpersonalnej………………………………….................... 45
5.2.   Style komunikacji i  najczęściej występujące bariery....52
Zarządzanie Liczba stron: 59 Kod pracy: 8487
Powrót do pracy

Opis i charakterystyka umiejętności komunikacji

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.