Pedagogika Liczba stron: 106 Kod pracy: 5390
Powrót do kategorii

Zjawisko dysleksji u uczniów szkoły średniej

WSTĘP……………………………………………… 1

ROZDZIAŁ I
 
PROBLEMATYKA BADAWCZA W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU
 
1.1. Prawidłowy i zaburzony przebieg rozwoju młodzieży w okresie adolescencji .... 2
1.2. Dysleksja jako trudności w czytaniu i pisaniu; przyczyny i model diagnozy dysleksji  ..... 8
1.2.1. Model diagnozy dysleksji u uczniów klas starszych ............ 21
1.3. Terapia osób z dysleksją; zasady, etapy i organizacja przebiegu terapii  ..... 27
1.4. Formy i metody pracy z dziećmi z dysleksją w szkole i w domu ........ 34
1.5. Ryzyko dysleksji u uczniów liceum w świetle dotychczasowych badań ....... 40

ROZDZIAŁ II
 
METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ
 
2.1. Przedmiot i cele badań ......... 44
2.2. Problemy i hipotezy badawcze ...... 46
2.3. Zmienne i wskaźniki ...... 51
2.4. Metody i narzędzia badawcze .......... 60
2.5. Miejsce, organizacja i prrzebieg badań ..... 64

ROZDZIAŁ III
 
EMPIRYCZNA ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
 
3.1. Ryzyko dysleksji i jej symptomy ......... 67
3.2. Sytuacja socjodemograficzna badanych uczniów liceum a występowanie dysleksji ... 69
3.2.1. Płeć a występowanie dysleksji .... 69
3.2.2. Miejsce zamieszkania, stan zdrowia i uwarunkowania występowania dysleksji ....... 70
3.3. Weryfikacja hipotez ..... 84
3.4. Wsparcie edukacyjne dla młodzieży z dysleksją… .. 87
Pedagogika Liczba stron: 106 Kod pracy: 5390
Powrót do pracy

Zjawisko dysleksji u uczniów szkoły średniej

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.