Pedagogika Liczba stron: 98 Kod pracy: 8311
Powrót do kategorii

Zjawisko agresji wśród uczniów szkół podstawowych

Wstęp.................................................................................................................................5
 
Rozdział I. Przegląd literatury przedmiotu .......... 7
1.1. Agresja- predstawienie definicji, źródeł powstawania i rodzaji agresji ..........7
1.4. Czynniki determinujące agresję................................................................................26
1.4.1 Czynniki biologiczne..................................................................................26
1.4.2 Środowisko rodzinne...............................................30
1.4.3 Środowisko szkolne................................................35
1.4.4 Media.............................................39
1.4.5 Uzależnienia od sbstancji psychoaktywnych....................................42
1.5 Przeciwdziałanie agresji............................................................................................44
 
Rozdział II. Metodologia badań własnych ................... 47
2.1. Przedmiot i cel badań...............................................................................................47
2.2. Problemy i hipotezy badawcze.................................................................................48
2.3. Zmienne i wskaźniki badań......................................................................................51
2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze....................................................................57
2.5. Charakterystyka badanego środowiska....................................................................60
 
Rozdział III. Analiza wynikó badań własnych .......... 62
3.1. Sytuacja dziecka w rodzinie.....................................................................................62
            3.1.1. Warunki ekonomiczne i sytuacja rodzinna ..................... 62
            3.1.1.1 Warunki ekonomiczne w rodzinie.............................................................64
            3.1.1.2 Liczebność dzieci ............... 67
            3.1.1.3 Wykształcenie rodziców ..............................................................68
            3.1.1.5 Struktura rodziny.......................................................................................70
3.2. Dziecko w środowisku szkolnym ............................... 71
            3.2.1. Wypełnianie obowiązkóW szkolnym.........................................................71
            3.2.2. Stosunki i relacje z rówieśnikami ...........................................................72
            3.2.3. Kultura osobista dziecka............................................................................73
3.3. Socjalizacja
            3.3.1. Współpraca w grupie.......................... 75
            3.3.2. Aktywność w czasie wolnym .................... 76
            3.3.3. Postawy wobec nauczycieli.....................  77
            3.3.4. Pokonywanie trudności.........................  79
3.4. Agresja: fizyczna, psychiczna, werbalna .................... 79
3.5. Cechy agresji: miejsce, nasilenie oraz kierunek ............ 85
Pedagogika Liczba stron: 98 Kod pracy: 8311
Powrót do pracy

Zjawisko agresji wśród uczniów szkół podstawowych

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.