Pedagogika Liczba stron: 72 Kod pracy: 9206
Powrót do kategorii

Zjawisko agresji wśród polskiej młodzieży szkolnej lat `90 XX-stulecia w świetle literatury przedmiotu

Spis treści. ............................................................................................ 2

Wstęp. .................................................................................................. 3

Rozdział I. Definicje agresji i przemocy. ........................................... 5

 • Teorie agresji. ........................................................................ 10
  • Agresja jako instynkt. ................................................ 10
  • Agresja jako popęd nabyty. ....................................... 13
  • Agresja jako nawyk. .................................................. 15

Rozdział II. Kierunki rozwoju agresji wśród uczniów polskich szkół średnich.17

2.1 Przemoc wobec dzieci w domu. ............................................ 17

 • Formy oraz zakres przemocy. ................................... 18
  • Przemoc fizyczna. ............................................... 18
  • Przemoc emocjonalna. ......................................... 20
  • Zaniedbywanie dzieci. ......................................... 21
  • Przemoc seksualna wobec dzieci. ....................... 21
 • Bezpośrednie i odległe konsekwencje przemocy. ..... 23
 • Przemoc wobec dzieci w środowisku szkolnym. .................. 33
  • Przemoc ze strony nauczycieli. ................................. 33
  • Przemoc wśród młodzieży. ........................................ 39
  • Fobia szkolna: psychiczne maltretowanie ucznia. .... 49

Rozdział III. Kierunki i formy przeciwdziałania zachowaniom agresywnym. ...................................................................................... 51

3.1 Pomoc psychologiczna. ......................................................... 51

3.2 Socjoterapia. .......................................................................... 64

3.3 Pomoc instytucjonalna. ......................................................... 70

Zakończenie. ...................................................................................... 77

Bibliografia. ....................................................................................... 79

Pedagogika Liczba stron: 72 Kod pracy: 9206
Powrót do pracy

Zjawisko agresji wśród polskiej młodzieży szkolnej lat `90 XX-stulecia w świetle literatury przedmiotu

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.