Pedagogika Liczba stron: 44 Kod pracy: 1526
Powrót do kategorii

Wpływ lęku na jakość pamięci uczniów szkoły podstawowej

SPIS  TREŚCI

Wstęp.....................................................................................................

ROZDZIAŁ I........................................................................................

Lęk według różnych koncepcji psychologicznych.............................

  • Pojęcie lęku....................................................................................
  • Różne teorie lęku............................................................................
  • Różnice występujące pomiędzy lękiem a strachem.......................

Rozdział II.............................................................................................

Pojęcie zapamiętywania w procesie uczenia się.................................

2.1. Rola pamięci w procesie uczenia się...............................................

2.2. W jaki sposób skutecznie zapamiętujemy.......................................

2.3. Wpływ lęku na zapamiętywanie......................................................

ROZDZIAŁ III.....................................................................................

Metodologia badań...............................................................................

5.1. Cel i przedmiot badań .....................................................................

5.2. Problematyka badawcza..................................................................

5.3. Metody, techniki i narzędzia badań.................................................

5.4. Charakterystyka terenu badań.........................................................

5.5 Organizacja badań............................................................................

ROZDZIAŁ IV.....................................................................................

Badania własne – wpływ lęku na zdolność zapamiętywania u uczniów wysoko i nisko osiągających.................................................

 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI...........................................................  

BIBLIOGRAFIA....................................................................................

WYKAZ TABEL...................................................................................

ANEKS          
Pedagogika Liczba stron: 44 Kod pracy: 1526
Powrót do pracy

Wpływ lęku na jakość pamięci uczniów szkoły podstawowej

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.