Pedagogika Liczba stron: 71 Kod pracy: 2209
Powrót do kategorii

Usamodzielnianie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w X

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP.. 5

 

ROZDZIAŁ I. 7

FORMY OPIEKI I ZASPOKAJANIE POTRZEB DZIECI 
Z NIEPEŁNOSPRANOWŚCIĄ.. 7

1.1. Opieka nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 7

1.2. Pojęcie i klasyfikacje niepełnosprawności 13

1.3. Specjalne potrzeby edukacyjne a niepełnosprawność dzieci i młodzieży. 21

 

ROZDZIAŁ II. 27

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY  W X... 27

2.1. Charakterystyka i standardy specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. 27

2.2. Historia i geneza powstania placówki w X.. 31

2.3. Podstawy prawne funkcjonowania ośrodka. 34

 

ROZDZIAŁ III. 37

MISJA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO
W X... 37

3.1. Struktura organizacyjna i wychowankowie placówki 37

3.2. Oferta edukacyjna SOSzW w X.. 43

3.3 Współpraca ze środowiskiem lokalnym i wydarzenia z życia Ośrodka. 52

 

ZAKOŃCZENIE.. 57

 

BIBLIOGRAFIA.. 59

 

SPIS TABEL.. 63

 

SPIS RYSUNKÓW... 65

 

ANEKS. 67

Pedagogika Liczba stron: 71 Kod pracy: 2209
Powrót do pracy

Usamodzielnianie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w X

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.