Pedagogika Liczba stron: 118 Kod pracy: 7588
Powrót do kategorii

Świetlica terapeutyczna jako miejsce rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wstęp. 5

I.     Problem badawczy w świetle literatury. 7
1.    Niepełnosprawność. 7
1.1      Pojęcie niepełnosprawności 7
1.2      Modele niepełnosprawności 13
1.3      Klasyfikacje niepełnosprawności 16
1.4      Definicja osoby niepełnosprawnej 21
1.5      Niepełnosprawność intelektualna. 24
1.6      Funkcjonowanie psychospołeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. 27
1.6.1       Funkcjonowanie psychospołeczne osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną  29
1.6.2       Funkcjonowanie psychospołeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym   31
1.6.3       Funkcjonowanie psychospołeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim   33
2.    Rehabilitacja. 34
2.1      Pojęcie rehabilitacji 34
2.2.     Cele i zasady rehabilitacji 37
2.3.     Rodzaje rehabilitacji 39
2.3.1       Rehabilitacja lecznicza. 40
2.3.2       Rehabilitacja psychologiczna. 41
2.3.3       Rehabilitacja zawodowa. 43
2.3.4       Rehabilitacja społeczna. 44
2.3.5       Rehabilitacja pedagogiczna. 46
2.3.6       Rehabilitacja ruchowa. 47
2.4      System rehabilitacji 47
2.4.1       Otwarty system rehabilitacji 48
2.4.2       Zamknięty system rehabilitacji 48
3.    Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w świetlicy terapeutycznej 50
3.1.     Pojęcie świetlicy. 50
3.2.     Rodzaje świetlic w Polsce. 51
3.2.1.      Świetlica terapeutyczna. 53
3.3.     Cele, zadania i funkcje świetlic terapeutycznych jako placówek usprawniających osoby z niepełnosprawnością. 55
3.4.     Metody i formy pracy w świetlicy. 58

II.        Metodologiczne założenia badań własnych. 61
1.    Przedmiot i cele badań. 61
2.    Problemy i hipotezy badawcze. 63
3.    Zmienne i wskaźniki 67
4.    Metody, techniki i narzędzia badawcze. 80
5.    Organizacja badań. 84

III.      Empiryczna analiza wyników badań. 85
1.    Organizacja i działalność świetlicy terapeutycznej 85
1.1.     Rodzaje zajęć. 85
1.2.     Liczebność grupy. 87
1.3.     Kwalifikacje kadry. 87
2.    Sytuacja indywidualna badanych. 88
2.1.     Płeć i wiek. 88
2.2.     Stopień niepełnosprawności intelektualnej oraz stan zdrowia. 89
3.    Efektywność terapii prowadzonej przez świetlicę. 92
3.1.     Efektywność terapii prowadzonej przez świetlicę w zakresie samowystarczalności 92
3.2.     Efektywność terapii prowadzonej przez świetlicę w zakresie zasobów.. 93
3.3.     Efektywność terapii prowadzonej przez świetlicę w zakresie motoryki 95
3.4.     Efektywność terapii prowadzonej przez świetlicę w zakresie akceptacji współpracowników   96
3.5.      Efektywność terapii prowadzonej przez świetlicę w zakresie wrażeń ogólnych  97
Pedagogika Liczba stron: 118 Kod pracy: 7588
Powrót do pracy

Świetlica terapeutyczna jako miejsce rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.