Pedagogika Liczba stron: 41 Kod pracy: 9977
Powrót do kategorii

STUDIUM PRZYPADKU DZIECKA Z ZESPOŁEM RETTA

WSTĘP………………………………………………………………………………………....3

ROZDZIAŁ I…………………………………………………………………………………..4

Zespół Retta w świetle literatury – podstawowe informacje…………………………………..4

 • Rys historyczny zespołu Retta…………………………………………………………4
 • Genetyczne podłoże zespołu Retta…………………………………………………….4
 • Kryteria diagnostyczne………………………………………………………………....5
 • Obraz kliniczny zespołu Retta…………………………………………………………9
 • Potrzeby zarówno terapeutyczne jak i edukacyjne dla osób z zespołem Retta……….12

ROZDZIAŁ II………………………………………………………………………………...16

Metodologia badań własnych…………………………………………………………………16

 • Cel i przedmiot badań ………………………………………………………………..16
 • Programy badawcze…………………………………………………………………..16
 • Hipotezy………………………………………………………………………………16
 • Metody, techniki, narzędzia badawcze……………………………………………….17
 • Charakterystyka terenu badań………………………………………………………...18
 • Organizacja i przebieg badań…………………………………………………………19
 • Charakterystyka badanych……...…………..…………………….…………….....….20

ROZDZIAŁ III……………………………………………………………………………….20

Analiza wyników badań…………………………………………………………………...….20

 • Metryczka…………………………………………………………………………..…20
 • Krótki życiorys psychologiczny…………………………………………...............….21
 • Codzienne funkcjonowanie rodziny i dziecka .….….………….…………………….22
 • Wyrażanie emocji.…….…..…………………………………….………………….....25
 • Zajęcia usprawniające………………………………………………………………...25
 • Zajęcia z pedagogiem specjalnym …………………………….……………………..26
 • Zajęcia metodą Weroniki Sherbourne………………….………………………….....35
 • Zajęcia terapeutyczne…………...……………………..……………………………..37
 • Zajęcia rehabilitacyjne………...……………………………………………………...38

WNIOSKI………………………………………………………………………………...….40

BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………...…..42

Pedagogika Liczba stron: 41 Kod pracy: 9977
Powrót do pracy

STUDIUM PRZYPADKU DZIECKA Z ZESPOŁEM RETTA

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.