Pedagogika Liczba stron: 192 Kod pracy: 9401
Powrót do kategorii

Środowisko rodzinne a agresywność u dzieci w młodszym wieku szkolnym

WSTĘP............................................................................................................................. 5
ROZDZIAŁ I Agresja u dziecka................................................................................... 7
1.1. Rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym..................................................... 7
   1.2. Agresja – analiza teoretyczna............................................................................... 14
1.2.1. Pojęcie agresji................................................................................................. 14
1.2.2. Formy agresji.................................................................................................. 17
    1.2.3. Teorie zachowania agresywnego................................................................... 20
1.3. Warunki rodzinne a zachowania agresywne u dziecka............... 25
1.3.1. Pojęcie i funkcje rodziny................................................................................ 25
1.3.2. Warunki rodzinne.......................................................................... 30
1.4. Przyczyny agresji u dziecka................................................................................. 44
1.4.1. Środowisko szkolne................................................................. 44
1.5.  Profilaktyka i sposoby przeciwdziałania zachowaniom agresywnym dzieci............................ 55

ROZDZIAŁ II Założenia metodologiczne badań własnych...................................... 67
2.1. Przedmiot i cel badań............................................................................................ 67
2.2. Problematyka badań.............................................................................................. 70
2.3. Zmienna i wskaźniki............................................................................................. 78
   2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze................................................................ 90
2.5. Charakterystyka badanej grupy. Organizacja badań............................................. 96

ROZDZIAŁ III Empiryczna analiza wyników badań............................................... 98
 3.1.  Rozmiar agresji, jej częstotliwość i formy ..... 98
3.1.3. Miejsce, uwarunkowania i ukierunkowanie zachowań agresywnych................................................ 104
3.2.  Sytuacja w rodzinie badanych.......................................................................... 114
3.2.1. Warunki ekonomiczne, postawy moralne i wychowawcze rodzin dziecka agresywnego.................... 115
3.3.  Związek pomiędzy warunkami w rodzinie a zachowaniami agresywnymi
dzieci................................................................................... 151
3.3.1. Związek pomiędzy uwarunkowaniami rodzinnymi a przejawami i rozmiarem zachowań agresywnych u dzieci............ 152
Pedagogika Liczba stron: 192 Kod pracy: 9401
Powrót do pracy

Środowisko rodzinne a agresywność u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.