Pedagogika Liczba stron: 71 Kod pracy: 9794
Powrót do kategorii

Skala uzależnienia od Internetu wśród adolescentów województwa X. Na przykładzie Zespołu Szkół w X

Wstęp. 5

  1. Nowe media w funkcjonowaniu współczesnego człowieka. 6

1.1 Internet jako zjawisko XX wieku. 8

1.2.Pozytywne i negatywne aspekty korzystania z Internetu. 11

1.3. Młodzież jako użytkownicy komputera i sieci 13

  1. Internet jako źródło uzależnienia. 17

2.1.Zjawisko uzależnienia od Internetu – pojęcie i główne koncepcje. 18

2.2. Przyczyny, etapy i objawy uzależnienia od sieci 21

2.3. Skutki uzależnienia od Internetu. 25

2.4. Profilaktyka uzależnienia od sieci 28

2.5. Przegląd wybranych badań dotyczących uzależnień od Internetu. 32

III. Metodologia badań własnych. 35

3.1. Uzasadnienie wyboru tematu. 35

3.2.Przedmiot i cel badań. 35

3.3. Problematyka badawcza. 36

3.4. Zmienne i wskaźniki 36

3.5.Metody, techniki i narzędzia badawcze. 39

3.6. Organizacja badań. 41

  1. Analiza wyników badań własnych. 42

4.1. Charakterystyka społeczno-demograficzna badanej grupy. 42

4.2. Dostępność i powszechność Internetu. 42

4.3. Cel korzystaniaz sieci przez badanych. 44

4.4. Skala uzależnienia od Internetu wśród badanych uczniów.. 46

  1. Wnioski i postulaty. 49

5.1       . Wnioski 49

5.2. Postulaty. 50

2.1. Postulaty dla nauczycieli 50

2.2. Postulaty dla rodziców.. 51

2.3. Postulaty dla uczniów.. 52

Bibliografia: 54

Spis tabel 58

Spis wykresów.. 59

Aneks  60
Pedagogika Liczba stron: 71 Kod pracy: 9794
Powrót do pracy

Skala uzależnienia od Internetu wśród adolescentów województwa X. Na przykładzie Zespołu Szkół w X

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.