Pedagogika Liczba stron: 114 Kod pracy: 48
Powrót do kategorii

Rysunek dziecka

SPIS TREŚCI

WSTEP                                                                                                                      3

ROZDZIAŁ 1

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DZIECKA W WIEKU SZKOLNYM  5

1.1. Rozwój fizyczny.                                                                                               5

1.2. Rozwój poznawczy                                                                                            12

1.3. Rozwój społeczny                                                                                              29

1.4. Rozwój emocjonalny                                                                                         34

1.5. Rozwój etyczno-moralny                                                                                   37

1.6. Uwarunkowania rozwoju dziecka                                                                     40

ROZDZIAŁ 2

MODEL RODZINY WSPÓŁCZESNEJ                                                                  46

2.1. Style wychowania w rodzinie                                                                            46

2.2. Ogólna charakterystyka typów rodzin                                                               50

2.3. Obraz rodziny w oczach dziecka                                                                       60

ROZDZIAŁ 3

METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH                                                              64

3.1.Rysunek  jako środek diagnostyczny                                                                 64

3.2.Przedmiot i cele badań własnych                                                                       66

3.3.Pytanie badawcze i hipotezy robocze                                                                 68

3.4 Metoda, organizacja i potrzeby badań                                                                71

ROZDZIAŁ 4

REZULTATY BADAŃ WŁASNYCH                                                                    74

4.1.Etapy rozwoju rysunkowego dziecka                                                                 74

4.2.Rysunek rodziny w diagnozie pedagogicznej                                                    79

4.3.Analiza rysunku rodziny jako źródło wiedzy o dziecku                                    81

4.3.1.Charakterystyka terenu  i obiektu badań                                                         81

4.3.2. Analiza rysunków dzieci                                                                                83

PODSUMOWANIE                                                                                                  113

BIBLIOGRAFIA                                                                                                      115

Pedagogika Liczba stron: 114 Kod pracy: 48
Powrót do pracy

Rysunek dziecka

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.