Pedagogika Liczba stron: 109 Kod pracy: 1327
Powrót do kategorii

Rozwój samodzielności u dzieci w wieku przedszkolnym

Wstęp. 4

Rozdział i 6
Problem badań w świetle literatury. 6
1.1. Samodzielność. 6
1.1.1. Pojęcie samodzielności 6
1.1.1. Płaszczyzny samodzielności i etapy jej rozwoju. 7
1.1.3. Czynniki   wpływające  na  rozwój samodzielności dziecka przedszkolnego. 13
1.1. Wybrane aspekty rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.. 20
1.2.1.  Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci w wieku przedszkolnym.. 20
1.2.2. Rozwój procesów poznawczych u dzieci w wieku przedszkolnym.. 24
1.2.3. Rozwój uczuciowy i społeczny u dzieci w wieku przedszkolnym.. 30
1.2. Rola przedszkola w kształtowaniu samodzielności u dzieci 34
1.3.1. Funkcje i zadania przedszkola. 35
1.3.2. Podstawa programowa obowiązująca w przedszkolu. 38
1.3.3. Personel pracujący w przedszkolu. 42

Rozdział ii 48
Metodologiczne podstawy badań. 48
2.1. Przedmiot i cel badań. 49
2.2. Problemy i hipotezy badawcze. 50
2.3. Zmienne i wskaźniki badań. 52
2.4. Metody badań. 57
2.5. Charakterystyka badanego środowiska, organizacja badań. 60

Rozdział iii 62
Empiryczna analiza wyników badań. 63
3.1. Przedszkole jako miejsce kształtowania samodzielności dziecka. 63
3.1.1. Warunki niezależne od przedszkola. 63
3.1.2. Warunki zależne od przedszkola. 66
3.2. Samodzielność badanych dzieci 71
3.2.1. Samodzielność samoobsługowa badanych dzieci 72
3.2.2. Samodzielność w działaniu u badanych dzieci 80
3.2.3. Samodzielność emocjonalna badanych dzieci 84
3.2.4. Samodzielność w kontaktach społecznych badanych dzieci 86
3.3. Rola przedszkola a kształtowanie samodzielności dziecka. 90
3.3.1. Cele i zadania przedszkola a samodzielność dziecka. 90
3.3.2. Struktura i kadra przedszkola i ich rola w kształtowaniu samodzielności dziecka  92
3.3.3. Programy i metody pracy przedszkola  a samodzielność dziecka. 94

Wnioski końcowe. 98
Bibliografia. 101
Spis tabel. 105
Spis rysunków.. 106
Aneks 1. 108
Pedagogika Liczba stron: 109 Kod pracy: 1327
Powrót do pracy

Rozwój samodzielności u dzieci w wieku przedszkolnym

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.