Pedagogika Liczba stron: 66 Kod pracy: 5802
Powrót do kategorii

Rozwój psychospołeczny dziecka w rodzinach dysfunkcjonalnych na przykładzie literatury pięknej

WSTĘP ............................................................................................................................. 3
ROZDZIAŁ 1. .................................................................................................................. 8
TEORETYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA RODZINY DYSFUNKCJONALNEJ W ŚWIETLE LITERATURY NAUKOWEJ ......................... 8
1.1. DYSFUNKCJONALNOŚĆ RODZINY I JEJ PRZYCZYNY .............................. 8
1.2. POSTAWY RODZICIELSKIE W RODZINIE DYSFUNKCJONALNEJ ......... 13
1.3. PRZEJAWY DYSFUNKCJONALNOŚĆI RODZINY ....................................... 20
ROZDZIAŁ 2 ................................................................................................................. 26
OBRAZ RODZINY DYSFUNKCJONALNEJ W OPARCIU O LITERATURĘ PIĘKNĄ I TERAPEUTYCZNĄ .................................................................................... 26
2.1. CHARAKTERYSTYKA PRZYKŁADÓW RODZINY DYSUNKCJONALNEJ .............................................................................................. 26
2.2. ZACHOWANIA RODZICÓW W RODZINIE DYSFUNKCJONALNEJ ......... 30
2.3. FORMY POMOCY TERAPEUTYCZNEJ RODZINIE DYSUNKCJONALNEJ .............................................................................................. 40
ROZDZIAŁ 3 ................................................................................................................. 44
POZYCJA DZIECKA W RODZINIE DYSFUNKCYJNEJ W ŚWIETLE LITERATURY PIĘKNEJ I TERAPEUTYCZNEJ ........................................................ 44
3.1. CHARAKTERYSTYKA DZIECKA W RODZINIE DYSFUNKCJONALNEJ 44
3.2. WPŁYW DYSFUNKCJONALNOŚCI NA ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY DZIECKA ................................................................................................................... 47
3.3. PRACA TERAPEUTYCZNA Z DZIECKIEM Z RODZINY DYSFUNKCJONALNEJ ............................................................................................ 50
PRZYKŁADOWY PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH - DZIECKO TO NIE MASKOTKA .................................................................................................... 54
ZAKOŃCZENIE ............................................................................................................ 62
BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................ 65
Pedagogika Liczba stron: 66 Kod pracy: 5802
Powrót do pracy

Rozwój psychospołeczny dziecka w rodzinach dysfunkcjonalnych na przykładzie literatury pięknej

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.