Pedagogika Liczba stron: 43 Kod pracy: 8046
Powrót do kategorii

ROLA WYCIECZKI W KSZTAŁTOWANIU UMYSŁOWYM DZIECI

Wstęp ...................................................................................................            3

Rozdział I

Zagadnienia teoretyczne dotyczące roli wycieczki

w kształtowaniu umysłowym dzieci. ................................................            5

 1. Wycieczka i jej tradycje na przestrzeni czasów ............................... 5
 2. Wycieczka we współczesnym przedszkolu i programie ................. 9
 3. Organizacja wycieczki ..................................................................... 12
 4. Funkcje i cele wycieczek przedszkolnych ....................................... 13

Rozdział II

Zagadnienia metodologiczne. ..........................................................            19

 1. Przedmiot badań - krótka charakterystyka grupy badawczej ......... 19
 2. Definicje teoretyczne ważniejszych pojęć ....................................... 20
 • Metody badań ............................................................................... 20
 • Techniki i narzędzia badawcze .................................................... 22
 • Hipoteza i problemy badawcze .................................................... 27

Rozdział III

Analiza badań własnych. ..................................................................            29

Wprowadzenie ....................................................................................            29

 1. Prezentacja wyników badań ........................................................... 31
 • Wycieczka I .................................................................................. 31
 • Wycieczka II ................................................................................. 44
 • Wycieczka III ................................................................................ 47

Zakończenie i wnioski ......................................................................            50

Bibliografia ........................................................................................            51

Spis tabel ...........................................................................................            53

Aneks ..................................................................................................            54

Pedagogika Liczba stron: 43 Kod pracy: 8046
Powrót do pracy

ROLA WYCIECZKI W KSZTAŁTOWANIU UMYSŁOWYM DZIECI

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.