Pedagogika Liczba stron: 89 Kod pracy: 366
Powrót do kategorii

ROLA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROZWOJU DZIECKA

Wstęp……………………………………………………………………….3

  1. Problemy badań w świetle literatury……………………………………5
  2. Rozwój dziecka w kontekście teoretycznym…………………………...6

     1.1. Pojęcie i etapy rozwoju dziecka……………………………………6

     1.2. Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym……….9

     1.3. Czynniki warunkujące rozwój dziecka w wieku przedszkolnym...17

  1. Podstawowe założenia wychowania przedszkolnego………………...22

     2.1. Pojęcie wychowania przedszkolnego……………………………..22

     2.2. Cele i funkcje wychowania przedszkolnego……………………...22

     2.3. Metody i formy pracy w przedszkolu…………………………….26

     2.4. Osobowość nauczyciela przedszkola……………………………..29

  1. Praca wychowawcza w przedszkolu a rozwój dziecka.

Analiza programu wychowania przedszkolnego……………………...…..31

     3.1. Rozwijanie sprawności fizycznej dziecka w przedszkolu………...31

     3.2. Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki czytania i pisania……..32

     3.3. Kształtowanie postaw społeczno - moralnych dziecka…………...37

     3.4. Wychowanie kulturalno - estetyczne w przedszkolu……………..41

  1. Metodologiczne podstawy pracy……………………………………..45
  2. Przedmiot i cel badań……………………………………………….46
  3. Problemy i hipotezy badawcze……………………………………...47
  4.   Metody, techniki i narzędzia badawcze…………………………….50
  5. Charakterystyka terenu i przebieg badań…………………………...53

  III. Analiza wyników badań……………………………………………..55

<= Wnioski z badań……………………………………………………….77

<= Bibliografia……………………………………………………………80

<= Aneks………………………………………………………………….82

Pedagogika Liczba stron: 89 Kod pracy: 366
Powrót do pracy

ROLA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROZWOJU DZIECKA

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.