Pedagogika Liczba stron: 109 Kod pracy: 8555
Powrót do kategorii

ROLA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZYGOTOWANIU DZIECKA DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA

Wstęp……………………………………………………………………..3

   I Problematyka badań w świetle literatury……………………………….5

  1. Organizacja wychowania przedszkolnego…………………………….6

      1.1. Pojęcie wychowania przedszkolnego……………………………...7

      1.2. Cele i zadania wychowania przedszkolnego………………………8

      1.3. Zasady pracy w przedszkolu……………………………………..12

      1.4. Metody i formy pracy w przedszkolu…………………………….15

      1.5. Kompetencje nauczyciela przedszkola…………………………...22

  1. Wychowanie  przedszkolne  a  gotowość  do  podjęcia  nauki  czytania

        i pisania……………………………………………………………....28

      2.1.  Treści   dotyczące   pisania  i  czytania   w   wybranym   programie

             wychowania przedszkolnego…………………………………….29

      2.2. Sposoby   i   formy   przygotowania   dziecka   do   nauki   czytania

      i pisania……………………………………………………………….40

      2.3. Trudności w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania..53

      2.4. Objawy dysleksji…………………………………………………67

 II Metodologiczne podstawy pracy……………………………………..73

  1. Przedmiot i cel pracy………………………………………………74
  2. Problemy i hipotezy badawcze……………………………………75

      3.Metody, narzędzia i techniki badawcze…………………………….77

      4.Charakterystyka terenu i przebieg badań…………………………...80

   III Analiza wyników badań……………………………………………..84

<= Wnioski z badań………………………………………………………93

<= Bibliografia……………………………………………………………97

<= Aneks………………………………………………………………….99

Pedagogika Liczba stron: 109 Kod pracy: 8555
Powrót do pracy

ROLA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZYGOTOWANIU DZIECKA DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.