Pedagogika Liczba stron: 112 Kod pracy: 7779
Powrót do kategorii

ROLA WYCHOWANIA MUZYCZNEGO W ROZWOJU DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

Wstęp …………………………………………………........……5

  1. Problem badań w świetle literatury……………………7
  2. Rozwój dziecka w kontekście teoretycznym …..…........…..8

1.1. Pojęcie i etapy rozwoju dziecka …………..............……8

1.2.Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym…..…........………...…...9

1.3. Czynniki warunkujące rozwój dziecka…….…………..32

  1. Podstawowe założenia wychowania muzycznego……..….35

2.1. Pojęcie wychowania muzycznego………..………...….35

2.2. Cele i funkcje wychowania muzycznego………...……36

2.3. Metody i formy muzyczne………….....………....….…44

2.4. Predyspozycje zawodowe……..……….………………56

  1. Wychowanie muzyczne w przedszkolu i w szkole a rozwój dziecka………………….………………………….…….…58

3.1. Rozwijanie zainteresowań muzycznych w przedszkolu i w szkole…………………..………………………………...59

3.2. Rola muzyki w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.…62

II. Metodologiczne podstawy pracy………………………68

  1. Przedmiot i cel badań..........................................................69
  2. Problemy i hipotezy badawcze............................................70
  3. Metody, techniki i narzędzia badawcze..............................72
  4. Charakterystyka terenu i przebieg badań............................75

 

III.      Analiza wyników badań..............................................77

Wnioski z badań...................................................................95

Bibliografia...........................................................................97

Aneks...................................................................................101

Pedagogika Liczba stron: 112 Kod pracy: 7779
Powrót do pracy

ROLA WYCHOWANIA MUZYCZNEGO W ROZWOJU DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.