Pedagogika Liczba stron: 71 Kod pracy: 2682
Powrót do kategorii

Rola świetlicy szkolnej w rozwoju dziecka

Wstęp.............................................................................................................3

 

I  PROBLEMATYKA BADAŃ W ŚWIETLE LITERATURY.............6

 

 1. Podstawowe zagadnienie rozwoju dziecka..............................................6
  • Pojęcie i etapy rozwoju..................................................................6
  • Cele i zadania w rozwoju dziecka................................................11
  • Uwarunkowania rozwoju człowieka............................................13
 2. Świetlica a rozwój dziecka.....................................................................20
  • Pojęcie i zadanie świetlicy...........................................................20
  • Zasady pracy w świetlicy.............................................................24
  • Metody i formy pracy w świetlicy...............................................27
  • Nauczyciel świetlicy....................................................................37

 

II  METODOLOGICZNE POSTAWY PRACY....................................40

 

 1. Przedmiot i cel pracy..............................................................................40
 2. Problemy i hipotezy badań.....................................................................41
 3. Metody, techniki, narzędzia badawcze..................................................45
 4. Organizacja i przebieg badań.................................................................48
 5. Charakterystyka terenu badawczego......................................................50

 

III  ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ......................................................51

 

 • Wnioski z badań.....................................................................................63
 • ............................................................................................66
 • .....................................................................................................68
Pedagogika Liczba stron: 71 Kod pracy: 2682
Powrót do pracy

Rola świetlicy szkolnej w rozwoju dziecka

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.