Pedagogika Liczba stron: 90 Kod pracy: 779
Powrót do kategorii

Przygotowanie dzieci 5-6-letnich przygotowujących się do rozpoczęcia nauki w kl. I Szkoły Podstawowej

WSTĘP..………………………………………………………………………………...3

 

ROZDZIAŁ 1. BADANY PROBLEM W LITERATURZE PRZEDMIOTU…….5

1.1. Istota pojęcia dojrzałości szkolnej…………………………………………………..5

1.2. Metody badania dojrzałości szkolnej…………………………………………...…..9

1.3. Rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym…………………………………....11

 

ROZDZIAŁ 2. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE  BADAŃ WŁASNYCH....27

2.1. Przedmiot, cel i problemy badań ……………………..…………………….……..27

2.2. Metody, techniki i narzędzia badań...……………………….…………….............29

2.3. Organizacja i przebieg badań……………………………………………………...35

2.4. Charakterystyka grupy badawczej i środowiska badań……..……………………..36

 

ROZDZIAŁ 3. PREZENTACJA I ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

WŁASNYCH…………………………………………………………………….…… 39

3.1. Wyniki badań wywiadu, ankiety, obserwacji i analizy dokumentów osobistych…39

3.2. Wyniki badań testu dojrzałości szkolnej………………………………………..…46

3.3. Analiza porównawcza badanych dzieci…………………………………………....54

 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI …….…………………………………...…………57

 

BIBLIOGRAFIA …………………………………………….…………….…............62

 

ZAŁĄCZNIKI…………………………………………………………………...……65
Pedagogika Liczba stron: 90 Kod pracy: 779
Powrót do pracy

Przygotowanie dzieci 5-6-letnich przygotowujących się do rozpoczęcia nauki w kl. I Szkoły Podstawowej

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.