Pedagogika Liczba stron: 151 Kod pracy: 6335
Powrót do kategorii

Przedmioty codziennego użytku jako pomoce dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego dzieci w grupie starszaków

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1.

Charakterystyka dzieci w wieku przedszkolnym

1.1. Wiek przedszkolny

2.1.1. Rozwój fizyczny i psychiczny

2.1.2. Rozwój emocjonalno -społeczny

2.2.      Zadania wychowania przedszkolnego

Rozdział 2

Przedszkole jako instytucja

2.1. Charakterystyka przedszkola i jego funkcje

2.2. Nauczyciele placówki wychowania przedszkolnego

2.3. Metody i formy nauczania w przedszkolu

2.4. Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu

2.4.1. Cele nauczania języka angielskiego

2.4.2. Formy i metody nauczania języka angielskiego w przedszkolu

2.4.3. Nauczyciel języka angielskiego

Rozdział 3

Próba zdefiniowania środków dydaktycznych oraz pełnionych przez nie funkcji

3.1. Pojęcie środków dydaktycznych

3.2. Podział środków dydaktycznych

3.3. Funkcje środków dydaktycznych

3.4. Środki dydaktyczne, a system kształcenia.

Rozdział 4

Prezentacja środków dydaktycznych stosowanych w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym

Rozdział 5

Metodologia badań

5.1. Przedmiot i cel badań

5.2. Problemy badawcze

5.2.1. Problemy ogólne

5.2.2 Problemy szczegółowe

5.3. Hipotezy badawcze

5.3.1. Hipotezy badawcze ogólne

5.3.2. Hipotezy badawcze szczegółowe

5.4. Zmienne i wskaźniki

5.5. Metody, techniki i narzędzia badawcze

5.5.1. Obserwacja

5.5.2. Eksperyment pedagogiczny

5.5.3. Metoda sondażu diagnostycznego

5.5.4. Test osiągnięć szkolnych

5.6. Charakterystyka terenu i populacji badawczej

5.7. Organizacja i przebieg badań

Rozdział 6

Interpretacja wyników badań

6.1. Opis eksperymentu pedagogicznego

6.2. Wyniki ankiety dla nauczycieli

  • Wyniki ankiety dla rodziców
    • Wyniki przeprowadzonej obserwacji
    • Analiza wyników testu wiedzy
    • Analiza rysunków dzieci
    • Podsumowanie wyników badań

Zakończenie

Bibliografia

Netografia

Aneksy
Pedagogika Liczba stron: 151 Kod pracy: 6335
Powrót do pracy

Przedmioty codziennego użytku jako pomoce dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego dzieci w grupie starszaków

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.