Pedagogika Liczba stron: 79 Kod pracy: 4609
Powrót do kategorii

Problemy dzieci poddanych terapii z zakresu kinezjologii edukacyjnej

WSTEP ..........................................................................................................................................4
ZAŁOENIA I CELE PRACY ....................................................................................................6
I. KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA ..........................................................................................7
1. Podstawowe zagadnienia dotyczace kinezjologii edukacyjnej ..................................................7
1.1. Definicja i koncepcja kinezjologii edukacyjnej..................................................................7
1.2. Doswiadczenia sensoryczne jako podstawa uczenia sie .....................................................8
1.3. Znaczenie rozwoju ruchowego dla procesu uczenia...........................................................9
1.4. Kinezjologiczna koncepcja wymiarów ciała ....................................................................10
1.4.1. Charakterystyka wymiarów ciała i odpowiadajacych im struktur układu nerwowego11
1.4.2. Dynamika rozwoju wymiarów ciała..........................................................................14
1.5. Nowa kora ......................................................................................................................16
1.5.1. Rozwój nowej kory ..................................................................................................16
1.5.2. Rónice pomiedzy półkulami mózgowymi ...............................................................17
1.5.3. Profil dominacji........................................................................................................19
II. PROBLEMY DZIECI WYNIKAJACE Z ZABLOKOWANIA NA POZIOMIE
POSZCZEGÓLNYCH WYMIARÓW CIAŁA..........................................................................24
2. Charakterystyka problemów pojawiajacych sie w przypadku dezintegracji na poziomie
poszczególnych wymiarów ciała................................................................................................24
2.1. Blokada w wymiarze lateralnosci ....................................................................................28
2.1.1. Objawy i problemy dziecka ......................................................................................28
2.1.2. Przykładowe odruchy niemowlece oraz problemy dziecka wynikajace z braku ich
integracji z całym układem ruchowym ..............................................................................29
2.2. Blokada w wymiarze zesrodkowania...............................................................................31
2.2.1. Objawy i problemy dziecka ......................................................................................31
2.2.2. Przykładowe odruchy niemowlece oraz problemy dziecka wynikajace z braku ich
integracji z całym układem ruchowym ..............................................................................31
2.3. Blokada w wymiarze skupienia .......................................................................................33
2.3.1. Objawy i problemy dziecka ......................................................................................33
2.3.2. Przykładowe odruchy niemowlece oraz problemy dziecka wynikajace z braku ich
integracji z całym układem ruchowym ..............................................................................34
3. Terapia ruchowa w zablokowaniu wymiarów ciała – elementy „Gimnastyki mózgu” oraz inne
cwiczenia i zabawy kinezjologiczne...........................................................................................36
III. WYBRANE PRZYPADKI ...................................................................................................55
4. Charakterystyka wybranych problemów dzieci i zastosowania terapii z zakresu kinezjologii
edukacyjnej ...............................................................................................................................55
4.1. Dziecko dyslektyczne .....................................................................................................55
4.2. Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo ..........................................................................61
IV. PROBLEMY Z NAUKA A STYLE UCZENIA SIE............................................................69
5. Charakterystyka profili dominacji oraz zwiazanych z nimi ograniczen...................................69
6. Porady i sposoby ułatwiania dzieciom nauki uwzgledniajace styl uczenia sie.........................74
PODSUMOWANIE.....................................................................................................................77
PISMIENNICTWO.....................................................................................................................78
Pedagogika Liczba stron: 79 Kod pracy: 4609
Powrót do pracy

Problemy dzieci poddanych terapii z zakresu kinezjologii edukacyjnej

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.