Pedagogika Liczba stron: 48 Kod pracy: 621
Powrót do kategorii

PROBLEM UZALEŻNIEŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU SZKÓŁ W X

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP.. 6

ROZDZIAŁ 1. 7

UZALEŻNIENIA WŚRÓD MŁODZIEŻY W ŚWIETLE LITERATURY.. 7

1.1. Definicja uzależnienia. 7

1.2. Przyczyny i typy uzależnień. 9

1.3. Uzależnienie od narkotyków wśród młodzieży. 12

1.4. Uzależnienie od nikotyny i alkoholu wśród młodzieży. 14

1.5. Uzależnienie od komputera wśród młodzieży. 16

ROZDZIAŁ 2. 20

METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ.. 20

2.1. Przedmiot i cel badań. 20

2.2. Problemy i hipotezy badawcze. 20

2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze. 22

2.4. Teren badań i charakterystyka badanej populacji 24

ROZDZIAŁ 3. 25

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ.. 25

3.1. Uzależnienie od narkotyków wśród młodzieży gimnazjalnej 25

3.2. Uzależnienie od nikotyny wśród młodzieży gimnazjalnej 29

3.3. Skala używania alkoholu przez młodzież gimnazjalną. 32

3.4. Uzależnienie od komputera wśród młodzieży gimnazjalnej 35

PODSUMOWANIE.. 40

BIBLIOGRAFIA.. 42

NETOGRAFIA.. 43

SPIS TABEL.. 44

SPIS RYSUNKÓW... 45

ZAŁĄCZNIKI. 46

Pedagogika Liczba stron: 48 Kod pracy: 621
Powrót do pracy

PROBLEM UZALEŻNIEŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU SZKÓŁ W X

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.