Pedagogika Liczba stron: 81 Kod pracy: 8531
Powrót do kategorii

Problem nadużywania alkoholu przez młodzież w opinii gimnazjalistów

SPIS TREŚCI

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

ALKOHOLIZM JAKO CHOROBA

 

1.1.

Alkohol jako używka

 

1.2.

Objawy uzależnienia od alkoholu

 

1.3.

Fazy alkoholizmu

 

 

ROZDZIAŁ II

PRZYCZYNY UŻYWANIA ALKOHOLU PRZEZ MŁODZIEŻ

 

2.1.

Przyczyny nadużywania alkoholu przez młodzież

 

2.2.

Zaburzenia psychiczne i somatyczne jako skutki nadużywania alkoholu przez młodzież

 

 

ROZDZIAŁ III

PROFILAKTYKA ALKOHOLIZMU JAKO ELEMENT PROGRAMÓW WYCHOWAWCZYCH

 

3.1.

Cele i zadania szkoły

 

3.2.

Program profilaktyki szkoły

 

 

ROZDZIAŁ IV

METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH

 

4.1.

Cel i przedmiot badań

 

4.2.

Problemy badawcze

 

4.3.

Hipotezy badawcze

 

4.4.

Zmienne zależne i niezależne

 

4.5.

Metody, techniki i narzędzia badań

 

4.6.

Teren i organizacja badań

 

 

ROZDZIAŁ V

WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH

 

5.1.

Płeć, wiek i miejsce zamieszkania badanych

 

5.2.

Sytuacja rodzinna badanych

 

5.3.

Rodzina a problem alkoholowy

 

5.4.

Profilaktyka antyalkoholowa w domu i szkole

 

5.5.

Problem alkoholowy wśród badanej grupy młodzieży

 

 

PODSUMOWANIE

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

 

SPIS TABEL

 

 

SPIS WYKRESÓW

 

 

ANEKS

 

 

Kwestionariusz ankiety

 

 

Streszczenie

 

Pedagogika Liczba stron: 81 Kod pracy: 8531
Powrót do pracy

Problem nadużywania alkoholu przez młodzież w opinii gimnazjalistów

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.