Pedagogika Liczba stron: 82 Kod pracy: 2862
Powrót do kategorii

Praca terapeutyczna z dzieckiem z syndromem Dandy – Walkera

Wstęp ………………………………………………………………………….. 3
                                                                                                      
Rozdział I  Niepełnosprawność – analiza teoretyczna
1.1.          Pojęcie niepełnosprawności……………………………………………….. 5
1.2.          Klasyfikacje niepełnosprawności……………………………………........ 10
1.3.          Koncepcje (modele) niepełnosprawności……………………………….....14
 
Rozdział II. Niepełnosprawność intelektualna w teorii i badaniach   
2.1.  Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej………………………………..18
2.2.  Kryteria i klasyfikacje niepełnosprawności intelektualnej………………..22
2.3.  Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej…………………………….26
 
Rozdział III. Funkcjonowanie psychospołeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie
3.1 Osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną…………………………30
3.2 Osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną………………...35
3.3 Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym……………………………...38
3.4 Osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną………………………40
                                         
Rozdział IV. Rewalidacja osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo w świetle literatury przedmiotu
4.1.  Rewalidacja – pojęcie i zasady pracy rewalidacyjnej…………………….43
4.2.  Syndrom Dandy – Walkera……………………………………………….49
                                    
Rozdział V. Kształcenie dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w świetle przepisów prawnych   .................................................53           
                        
Rozdział VI.  Analiza indywidualnego przypadku
 
6.1. Charakterystyka badanego dziecka………………………………………..56
6.2. Wykorzystanie metod stymulujących rozwój psychomotoryczny                                      dziecka……………………………………………………………………..61
6.3. Indywidualny program zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną………………………………………………71
Pedagogika Liczba stron: 82 Kod pracy: 2862
Powrót do pracy

Praca terapeutyczna z dzieckiem z syndromem Dandy – Walkera

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.