Pedagogika Liczba stron: 101 Kod pracy: 461
Powrót do kategorii

Praca nauczyciela z dzieckiem z wadą wymowy

Wstęp. 5

Rozdział I. Analiza problemu w świetle literatury..... 7
1.1.     Przebieg rozwoju mowy u dzieci ..... 7
1.2. Wada wymowy – definicja ....... 9
1.2.1. Rodzaje i przyczyny nieprawidłowości mowy..... 11
1.3.     Najczęściej występujące wady wymowy. 17
1.3.1.      Dyslalia. 17
1.3.2. Opóźniony rozwój mowy. 24
1.3.3.      Jąkanie. 26
1.4.     Dziecko z wadą wymowy w grupie rówieśniczej 30
1.4.1. Relacje równieśnicze dziecka z wadą wymowy w grupie integracyjnej. 30
1.4.2. Pozycja społeczna dzieci z zaburzeniem mowy. 33
1.5.     Praca nauczyciela; kwalifikacje, kompetencje, funkcje i zadania 34

Rozdział II. Metodologiczne podstawy badań. 48
2.1. Przedmiot i cel badań. 48
2.2. Problemy i hipotezy badawcze. 50
2.3. Zmienne i wskaźniki badań. 53
2.4. Metody badań. 57
2.5. Organizacja badań. Charakterystyka badanego środowiska. 61

Rozdział III. Prezentacja wyników badań własnych. 67
3.1. Kwalifikacje zawodowe nauczyciela. 67
3.1.1. Poziom wykształcenia. 67
3.1.2. Wiedza i umiejętności zawodowe. 68
3.1.3. Organizacja pracy. 71
3.1.4. Zainteresowania i specjalne umiejętności 72
3.2. Kompetencje nauczyciela w pracy z dzieckiem z wadą wymowy. 74
3.2.1. Wymagane kompetencje nauczyciela...... 74
Pedagogika Liczba stron: 101 Kod pracy: 461
Powrót do pracy

Praca nauczyciela z dzieckiem z wadą wymowy

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.