Pedagogika Liczba stron: 58 Kod pracy: 3312
Powrót do kategorii

POTRZEBY MŁODZIEŻY I ICH ZASPOKAJANIE

Spis treści

 

WSTĘP                                                                                                            3

ROZDZIAŁ I

KLASYFIKACJA, ZNACZENIE I ROZMIARY POTRZEB

MŁODZIEŻY                                                                                                  5

  • Definicje i typologia potrzeb                                                           5
    • Kryterium ważności potrzeb.                               7
  • Okres dojrzewania jako bardzo ważny okres w życiu młodego

 człowieka                                                                                         9

  • Potrzeby psychiczne młodzieży                          11
  • Badania empiryczne potrzeb młodzieży                          22
  • Skutki niezaspokojenia potrzeb psychicznych                          23

 

ROZDZIAŁ II

METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH                                                     26

2.1.    Przedmiot i cel badań własnych                                                            26

2.2.    Problemy i hipotezy badawcze                                                              26

ROZDZIAŁ III

POTRZEBY LICEALISTÓW W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH                  29

3.1.    Środowisko rodzinne i społeczne badanych                                          29

3.2.    Rodzaje potrzeb według hierarchii badanych                                        32

3.3.    Metody zaspakajania potrzeb                                                                34

3.4.    Ocena stopnia zaspokojenia potrzeb                                                     43

3.5.    Zmienne zależne i niezależne                                                                44

3.4. Charakterystyka badanej grupy, terenu i organizacja badań                     45

PODSUMOWANIE                                                                                        48

SPIS TABEL                                                                                                   49

SPIS WYKRESÓW                                                                                         49

BIBLIOGRAFIA                                                                                             50

ANEKS                                                                                                            52
Pedagogika Liczba stron: 58 Kod pracy: 3312
Powrót do pracy

POTRZEBY MŁODZIEŻY I ICH ZASPOKAJANIE

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.