Pedagogika Liczba stron: 149 Kod pracy: 5495
Powrót do kategorii

Muzykoterapia i choreoterapia, czyli zastosowanie leczniczych właściwości muzyki i tańca jako metod oddziaływania terapeutycznego – wybrane aspekty

Wstęp .................................................................................................................... 6
CZĘŚĆ I TEORETYCZNA
Rozdział 1. Terapia przez sztukę ...................................................................... 12
1.1. Sztuka jako możliwość terapeutycznego oddziaływania na człowieka.... 13
1.2. Pojęcie arteterapii ..................................................................................... 16
1.3. Rodzaje arteterapii .................................................................................... 21
1.4. Proces arteterapeutyczny .......................................................................... 24
Rozdział 2. Podstawy teoretyczne muzykoterapii............................................ 28
2.1. Muzyka i jej działanie............................................................................... 29
2.2. Znaczenie muzyki w działaniach leczniczych i terapeutycznych............. 35
2.3. Pojęcie muzykoterapii............................................................................... 40
2.4. Metody i rodzaje muzykoterapii................................................................ 45
Rozdział 3. Choreoterapia – leczniczy taniec................................................... 57
3.1. Taniec w życiu człowieka......................................................................... 58
3.2. Terapia tańcem – rys historyczny.............................................................. 64
3.3. Pojęcie choreoterapii................................................................................. 71
3.4. Proces choreoterapeutyczny...................................................................... 81
Rozdział 4. Zastosowanie muzykoterapii i choreoterapii w pracy z dziećmi............................................................................................................... 85
4.1. Muzykoterapia dziecięca........................................................................... 86
4.2. Muzykoterapia w pracy z dziećmi z autyzmem........................................ 90
4.3. Terapia tańcem w pracy z dziećmi............................................................ 96
4.4. Choreoterapia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi wzrokowo…….. 101
CZĘŚĆ II BADAWCZA
1. Cel badań.................................................................................................... 109
2. Problem badawczy główny i problemy szczegółowe................................. 110
3. Hipoteza główna i hipotezy szczegółowe.................................................. 112
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze..................................................... 114
5. Charakterystyka badanej grupy.................................................................. 121
6. Procedura przebiegu badań i jej opis ......................................................... 121
7. Analiza wyników badań i ich interpretacja................................................ 122
- Wnioski z całości badań................................................................................. 128
- Zakończenie..................................................................................................... 131
- Bibliografia...................................................................................................... 134
- Aneks................................................................................................................ 142
Pedagogika Liczba stron: 149 Kod pracy: 5495
Powrót do pracy

Muzykoterapia i choreoterapia, czyli zastosowanie leczniczych właściwości muzyki i tańca jako metod oddziaływania terapeutycznego – wybrane aspekty

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.