Pedagogika Liczba stron: 61 Kod pracy: 4271
Powrót do kategorii

Metody wychowania dziecka w wieku przedszkolnym w opinii rodziców z powiatu X

Spis treści

Wstęp. 4

 1. Metody wychowania dziecka w świetle literatury. 5
 2. Teoria wychowania. 5
 3. Rodzina jak podstawowe środowisko wychowawcze dziecka. 7

2.1.      Funkcje rodziny. 9

2.2.      Typy rodziny. 10

 1. Potrzeby rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym.. 11
 2. Metody wychowania dziecka. 15
 3. Świadomość wychowawcza i pedagogiczna rodziców.. 19

5.1.      Style wychowania. 20

5.2.      Postawy rodzicielski 21

5.3.      Czynniki ułatwiające i utrudniające wychowanie dziecka. 24

 1. Zinstytucjonalizowany proces wychowania a rozwój dziecka. 25
 2. Metodologia badań własnych. 28
 3. Przedmiot i cel badań. 28
 4. Problemy i hipotezy badawcze. 29
 5. Metody, techniki i narzędzia badawcze. 32
 6. Teren, organizacja badań i charakterystyka badanej populacji 35

III. Metody wychowania dziecka w wieku przedszkolnym - analiza wyników ankiety. 36

 1. Wstęp. 36
 2. Konstrukcja ankiety. 36
 3. Prezentacja wyników badań. 37
 4. Wnioski końcowe. 49

Zakończenie. 51

Bibliografia: 53

Spis wykresów.. 57

Aneks. 58

 

Pedagogika Liczba stron: 61 Kod pracy: 4271
Powrót do pracy

Metody wychowania dziecka w wieku przedszkolnym w opinii rodziców z powiatu X

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.