Pedagogika Liczba stron: 65 Kod pracy: 5690
Powrót do kategorii

MARGINALIZACJA SPOŁECZNA OSÓB, KTÓRE DOKONAŁY ZABIEGU ABORCJI

Wstęp ................................................................................................................................................... 4
1. Zjawisko aborcji na podstawie analizy literatury przedmiotu ............................................... 6
1.1. Pojęcie aborcji .................................................................................................................................... 6
1.2. Metody dokonywania aborcji ............................................................................................................. 7
1.2.2. Metoda chirurgiczna ................................................................................................................... 8
1.4. Konsekwencje po dokonaniu zabiegu .............................................................................................. 11
1.4.1. Konsekwencje psychiczne ........................................................................................................ 12
1.4.2. Konsekwencje prawne .............................................................................................................. 15
1.4.3. Konsekwencje somatyczne ....................................................................................................... 16
1.4.4. Konsekwencje społeczne .......................................................................................................... 17
1.5. Sposoby wsparcia osób, które dokonały zabiegu aborcji ................................................................. 20
2. Marginalizacja społeczna osób, które dokonały aborcji ....................................................... 23
2.4. Pojęcie marginalizacji społecznej na podstawie analizy literatury przedmiotu ............................... 23
2.5. Przyczyny marginalizacji społecznej ............................................................................................... 24
2.6. Konsekwencje marginalizacji społecznej ......................................................................................... 26
3. Metodologiczne podstawy badań własnych ............................................................................ 29
3.4. Przedmiot i cel badań ....................................................................................................................... 29
3.5. Problemy badawcze .......................................................................................................................... 30
3.6. Metoda, technika i narzędzie badawcze ........................................................................................... 31
3.7. Teren i organizacja badań ................................................................................................................. 32
3.8. Charakterystyka badanej grupy ........................................................................................................ 33
4. Analiza wyników badań własnych ........................................................................................... 37
4.4. Wiedza badanych osób na temat aborcji .......................................................................................... 37
4.5. Wiedza respondentów na temat sposobów przerywania niechcianej ciąży...................................... 42
4.7. Sytuacja kobiet, które dokonały aborcji w opinii badanych ............................................................. 46
4.8. Stosunek badanych do zabiegu aborcji............................................................................................. 48
Podsumowanie wyników badań własnych i wnioski ..................................................................... 52
Zakończenie ...................................................................................................................................... 54
Bibliografia ....................................................................................................................................... 56
Spis tabel ........................................................................................................................................... 58
Spis wykresów ................................................................................................................................... 59
Załączniki .......................................................................................................................................... 60
Pedagogika Liczba stron: 65 Kod pracy: 5690
Powrót do pracy

MARGINALIZACJA SPOŁECZNA OSÓB, KTÓRE DOKONAŁY ZABIEGU ABORCJI

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.