Pedagogika Liczba stron: 68 Kod pracy: 9635
Powrót do kategorii

Film animowany w życiu dziecka w wieku wczesnoszkolnym w opinii rodziców

Wstęp. 5

I.Film animowany w świetle literatury. 7

  1. Podstawowe pojęcia. 7
  2. Wybrane zagadnienia z historii filmu animowanego. 12

3.Rodzaje filmów animowanych. 14

4.Oddziaływanie filmów animowanych na dziecko. 20

  1. Metodologia badań własnych. 28
  2. Cele i przedmiot badań. 28
  3. Problemy badawcze. 28
  4. Metody, techniki i narzędzia badawcze. 33
  5. Charakterystyka terenu badań i badanych. 35

III Analiza wyników przeprowadzonych badań. 36

  1. Analiza próby badawczej 36
  2. Film animowany w życiu dziecka w wieku wczesnoszkolnym w oponii rodziców w świetle badań empirycznych. 35

Zakończenie. 58

Bibliografia. 60

Aneksy. 62

Załącznik nr 1: Wykaz rysunków: 62

Załącznik nr 2: Wykaz tabel: 63

Załącznik nr 3: Ankieta  64
Pedagogika Liczba stron: 68 Kod pracy: 9635
Powrót do pracy

Film animowany w życiu dziecka w wieku wczesnoszkolnym w opinii rodziców

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.