Pedagogika Liczba stron: 59 Kod pracy: 104
Powrót do kategorii

Animaloterapia jako innowacyjna metoda społecznej readaptacji skazanych

Spis treści

 

1... Wstęp.......................................................................................... 1

 

2... Animaloterapia i zagadnienia z nią związane............................ 3

2.1.   Historia człowieka i  zwierzęcia  w różnych ujęciach:...... 3

2.2.   Animaloterapia charakterystyka metody........................... 6

2.3.   Zooterapia jako psychoterapia:........................................ 15

2.4.   Rodzaje terapii naturalnych............................................. 19

3... Metodologia badań własnych................................................... 24

3.1.   Diagnoza, cel i przedmiot badań..................................... 24

3.2.   Problemy badawcze- warunek konieczny badań............. 26

3.3.   Metody, techniki i narzędzia dotyczące problemów badawczych........................................................................... 28

4... Diagnoza przeprowadzonych wywiadów................................ 31

4.1.   Analiza rozmów z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności........................................................... 32

4.1.1     Świadomość wykorzystania efektów programu w dalszych etapach życia........................................... 32

4.1.2     Jak badany doświadcza dogoterapii w wymiarze psychologicznym i emocjonalnym......................... 34

4.1.3     Szanse i zyski wynikające z kontaktu człowieka ze zwierzęciem............................................................ 37

5... Analiza rozmowy z wychowawcą jak i jednym z założycieli programu.................................................................................. 40

5.1.   Skuteczności realizowanego programu w zauważalnych zmianach zachowania skazanych.......................................... 40

5.1.1     Przesłanki doboru skazanych do udziału w programie................................................................ 41

5.1.2     Ogólne założenia dotyczące realizowanego programu w zakładzie karnym................................................ 43

6... Zakończenie............................................................................. 45

Literatura........................................................................................ 47

Pedagogika Liczba stron: 59 Kod pracy: 104
Powrót do pracy

Animaloterapia jako innowacyjna metoda społecznej readaptacji skazanych

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.