Pedagogika Liczba stron: 115 Kod pracy: 3725
Powrót do kategorii

ADAPTACJA DZIECKA TRZYLETNIEGO DO WARUNKÓW PRZEDSZKOLA

SPIS TREŚCI……………………………………………………………………

 WSTĘP…………………………………………………………………………..

 1. PROBLEM BADAWCZY  W  ŚWIETLE  LITERATURY……………….
  • Definicje adaptacji w literaturze………………………………………………..
  • Rodzaje adaptacji……………………………………………………………….
 • SYLWETKA ROZWOJOWA DZIECKA  TRZYLETNIEGO
  • Rozwój fizyczny
  • Rozwój poznawczy
  • Rozwój społeczno moralny i emocjonalny
 • RODZINA W  PROCESIE  ADAPTACYJNYM
  • Rodzina jako najbliższe środowisko dziecka
  • Współpraca rodziców z przedszkolem

             1.4. PRZEDSZKOLE  JAKO  INSTYTUCJA  WSPIERAJĄCA  ADAPTACJĘ                          MAŁEGO DZIECKA

        1.4.1      Środowisko przedszkolne

        1.4.2      Organizacja pracy w przedszkolu

        1.4.3      Oddziaływanie wychowawcze przedszkola a rozwój dziecka

 1. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ
  • Przedmiot i cele badań
  • Problemy i hipotezy badań
  • Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych
  • Techniki i narzędzia monograficznego badania pedagogicznego
  • Organizacja badań. Charakterystyka badanego środowiska
 2. EMPIRYCZNA ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
  •  Adaptacja badanych dzieci do przedszkola
   • Samodzielność dzieci
   • Kontakty z dorosłymi
   • Kontakty z rówieśnikami
  •  Uwarunkowanie adaptacji dzieci do przedszkola
   • Sytuacja w rodzinach badanych dzieci
   • Warunki w przedszkolu

PODSUMOWANIE.WNIOSKI I POSTULATY BADAWCZE

Bibliografia

Spis tabel

Spis wykresów

Załączniki

Pedagogika Liczba stron: 115 Kod pracy: 3725
Powrót do pracy

ADAPTACJA DZIECKA TRZYLETNIEGO DO WARUNKÓW PRZEDSZKOLA

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.