Logistyka Liczba stron: 80 Kod pracy: 2593
Powrót do kategorii

Wybrane aspekty logistyki dystrybucji ciepła na przykładzie energetyki cieplnej

Spis treści

Wstęp. 3

Rozdział 1       Znaczenie i rozwój logistyki 5

1.1        Definicje i geneza logistyki 5

1.2        Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem.. 10

1.3        Informatyczne wsparcie logistyki 15

Rozdział 2       Logistyka procesów dystrybucji 21

2.1        Podstawowe pojęcia związane z dystrybucją. 21

2.2        Zadania i funkcje dystrybucji 26

2.3        Kanały dystrybucji 31

Rozdział 3       Charakterystyka rynku ciepła w Polsce. 36

3.1        Potencjał ciepłownictwa w Polsce. 36

3.2        Sytuacja ekonomiczna ciepłownictwa w Polsce. 41

3.3        Inteligentna sieć ciepłownicza a rozwój dystrybucji w polskiej energetyce
cieplnej 46

Rozdział 4       Analiza badań własnych. 50

4.1        Problemy i hipotezy badawcze. 50

4.2        Organizacja i przebieg badań. 51

4.3        Charakterystyka badanej grupy. 51

4.4        Popularność i przyczyny stosowania wybranych rodzajów ogrzewania w gospodarstwach domowych. 54

4.5        Energia cieplna i elektryczna w liczbach a świadomość konsumencka. 58

4.6        Opinie badanych dotyczące zasadności stosowania rozwiązań informatycznych w dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej 62

Zakończenie. 67

Bibliografia. 69

Spis Rysunków.. 73

Spis Tabel 74

Spis Wykresów.. 75

Aneks 1. 76

 

Logistyka Liczba stron: 80 Kod pracy: 2593
Powrót do pracy

Wybrane aspekty logistyki dystrybucji ciepła na przykładzie energetyki cieplnej

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.