Kryminalistyka/kryminologia Liczba stron: 70 Kod pracy: 5045
Powrót do kategorii

Środki psychoaktywne - przyczyny uzależnienia i konsekwencje

WSTĘP. 5
 
ROZDZIAŁ I.  NARKOTYKI I DOPALACZE – ANALIZA WYBRANYCH ASPEKTÓW W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU.. 7
1.1 ISTOTA I ZJAWISKO NARKOMANII. 7
1.2 EWOLUCJA TRENDÓW W ZAŻYWANIU PRZEZ MŁODZIEŻ SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH   9
1.3 CHARAKTERYSTYKA NARKOTYKÓW, ICH WŁAŚCIWOŚCI ORAZ DZIAŁANIE.. 11
1.4 DOPALACZE JAKO ŚRODKI ZASTĘPUJĄCE NARKOTYKI. 19
1.5 WYROBY KOLEKCJONERSKIE W ŚRODKACH MASOWEGO PRZEKAZU.. 24
 
ROZDZIAŁ II PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE ZAŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH   27
2.1 WSPÓŁCZESNE PROBLEMY MŁODZIEŻY.. 27
2.2 SKALA ZAŻYWANIA PRZEZ MŁODZIEŻ NARKOTYKÓW ORAZ DOPALACZY.. 29
2.3 OBJAWY ZAŻYWANIA NARKOTYKÓW ORAZ DOPALACZY.. 31
2.4 CZYNNIKI DECYDUJĄCE O SIĘGANIU PO SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE.. 36
2.5 GRUPA RÓWIEŚNICZA ORAZ RODZINA JAKO DETERMINANTY SIĘGANIA PO NARKOTYKI  38
2.6 PROFILAKTYKA I TERAPIA NARKOMANII. 40
 
ROZDZIAŁ III.  METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH.. 47
3.1.  PRZEDMIOT I CELE BADAŃ.. 47
3.2. PROBLEMY I HIPOTEZY BADAWCZE.. 48
3.3 METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE.. 51
3.4 ORGANIZACJA BADAŃ.. 56

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ  WŁASNYCH   57
Kryminalistyka/kryminologia Liczba stron: 70 Kod pracy: 5045
Powrót do pracy

Środki psychoaktywne - przyczyny uzależnienia i konsekwencje

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.