Inne Liczba stron: 77 Kod pracy: 5602
Powrót do kategorii

Zjawisko alkoholizmu w Polsce

SPIS TREŚCI

 

Wstęp....................................................................................................................4

Rozdział I

Zjawisko alkoholizmu w Polsce.........................................................................6

1.1. Rys historyczny, skala zjawiska....................................................................6

  • . Definicje i klasyfikacja alkoholizmu............................................................10

1.3. Objawy uzależnienia od alkoholu................................................................15

1.4. Profilaktyka i leczenie choroby alkoholowej...............................................17

Rozdział II

Skutki nadmiernego spożywania alkoholu......................................................30

2.1. Funkcjonowanie osoby uzależnionej od alkoholu........................................30

2.2. Rodzina z problemem alkoholowym............................................................32

2.3. Społeczno-ekonomiczne skutki spożywania alkoholu.................................35

Rozdział III

Społeczne przyczyny sięgania po alkohol przez młodzież wiejską................38

3.1. Środowisko rodzinne....................................................................................38

3.2. Środowisko szkolne......................................................................................42

3.3. Środowisko rówieśnicze...............................................................................44

3.4. Środowisko ekonomiczno-kulturowe...........................................................46

Rozdział IV

Podstawy metodologii badań własnych...........................................................52

4.1. Przedmiot i cel badań, problemy, hipotezy badawcze.................................52

4.2. Metody i techniki badawcze stosowane w pracy.........................................55

4.3. Charakterystyka terenu badawczego............................................................58 Rozdział V

Prezentacja wyników badań własnych............................................................60

5.1. Spożycie alkoholu wśród badanych osób.....................................................60

5.2. Czynniki wpływające na częstotliwość  sięgania po alkohol.......................71

5.3. Nadmierne spożycie alkoholu zagrożeniem dla rozwoju młodego człowieka..........................................................................................................76

5.4. Własne propozycje zmierzające do zminimalizowania problemu alkoholizmu w środowisku wiejskim................................................................79

Zakończenie .....................................................................................................83

Bibliografia.......................................................................................................85

Spis tabel...........................................................................................................88

Aneks................................................................................................................. 89
Inne Liczba stron: 77 Kod pracy: 5602
Powrót do pracy

Zjawisko alkoholizmu w Polsce

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.