Inne Liczba stron: 65 Kod pracy: 9803
Powrót do kategorii

Wpływ reklamy na proces decyzyjny konsumenta na podstawie firmy

SPIS TEŚCI

 

Wstęp................................................................................................................ 3

Rozdział I Podstawowe pojęcia i cel pracy................................................................................................................ 5
1 Reklama – jej cele, funkcje i rodzaje................................................................................................................ 5
       1.1. Reklama................................................................................................................ 5
       1.2  Cele reklamy ................................................................................................................  6
       1.3. Funkcje reklamy ................................................................................................................  7
2. Rodzaje reklamy ................................................................................................................  9
        2.1. Reklama telewizyjna ................................................................................................................  9

        2.2. Reklama radiowa ................................................................................................................  10

        2.3. Reklama internetowa ................................................................................................................  11

        2.4. Reklama prasowa ................................................................................................................  15

        2.5. Plakat ................................................................................................................  16

        2.6. Billboard ................................................................................................................  17

        2.7. Targi ................................................................................................................  18
3. Cztery kategorie reklam................................................................................................................ 20

 1. Reklama w świetle komunikacji................................................................................................................ 22
 2. Cel i teza pracy................................................................................................................ 27

 

Rozdział II Psychologiczne efekty reklamy ................................................................................................................  28
1. Psychologiczne oddziaływanie reklamy na odbiorcę ................................................................................................................  28
2. Społeczne funkcje reklamy ................................................................................................................  33
3. Hierarchia efektów działania reklamy ................................................................................................................  35

 1. Czynniki wpływające na decyzje konsumentów ................................................................................................................ 36
  5. Emocje w reklamie................................................................................................................ 38
  6. Wykorzystywanie znanych i atrakcyjnych ludzi w reklamie................................................................................................................ 41
  7. Ekspert czy Kowalski?................................................................................................................ 43
 2. Reklama teaserowa................................................................................................................ 45
  9. Stosunek Polaków do reklamy................................................................................................................ 48

 

Rozdział III Metody docierania do klientów firmy HI TEC NUTRITION................................................................................................................ 52
1. Charakterystyka firmy................................................................................................................ 52
2. Dystrybucja................................................................................................................ 54
3. Reklama prasowa................................................................................................................ 55

 1. Reklama internetowa................................................................................................................ 56
 2. Najbardziej istotni konkurenci na rynku................................................................................................................ 57
 3. Weryfikacja przedstawionej w pracy tezy................................................................................................................ 59

6.1. Dobór metod badawczych i narzędzie badawcze....................................................................................................... 59

6.2. Pomiar zmiennych....................................................................................................... 60

6.3. Analiza danych....................................................................................................... 60

6.4. Prezentacja wyników....................................................................................................... 61

Zakończenie ................................................................................................................  63

Bibliografia................................................................................................................ 65

Załączniki................................................................................................................ 66

Inne Liczba stron: 65 Kod pracy: 9803
Powrót do pracy

Wpływ reklamy na proces decyzyjny konsumenta na podstawie firmy

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.