Inne Liczba stron: 41 Kod pracy: 4124
Powrót do kategorii

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEB W OBSZARACH SILNIE ZDEGRADOWANYCH SIEDLISK LEŚNYCH

I.

Wstęp.................................................................................................

 

4

II.

Przegląd literatury............................................................................

 

II.1.

Azot i inne pierwiastki w glebach......................................................

 

II.2.

Azot i inne pierwiastki w glebach w warunkach imisji azotowej......

 

 

III.

Cel pracy............................................................................................

 

 

IV.

Położenie obiektów i metodyka badań............................................

 

 

V.

Wyniki badań....................................................................................

 

V.1.

Skład granulometryczny badanych obiektów.....................................

 

V.2.

Odczyn gleb........................................................................................

 

V.3.

Zawartość C organicznego i N ogółem w glebie................................

 

V.4.

Zawartość mineralnych form azotu w glebie.....................................

 

V.5.

Zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu w glebie

 

V.6

Graficzna interpretacja wyników

 

 

VI.

Dyskusja............................................................................................

 

 

VII.

Stwierdzenia i wnioski......................................................................

 

 

VIII.

Literatura..........................................................................................

 

 

IX.

Zdjęcia...............................................................................................

 

Inne Liczba stron: 41 Kod pracy: 4124
Powrót do pracy

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEB W OBSZARACH SILNIE ZDEGRADOWANYCH SIEDLISK LEŚNYCH

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.