Inne Liczba stron: 59 Kod pracy: 9802
Powrót do kategorii

WALORY TURYSTYCZNE NAROLSZCZYZNY

Wstęp……………………………………………………………….…3

 

   ROZDZIAŁ  I    ŚRODOWISKO I WARUNKI NATURALNE GMINY             

NAROL

 1. Środowisko geograficzne i położenie …………………………………..4
 2. Rzeźba terenu…………………………………………………………....5
 3. Budowa geologiczna i gleby…………………………………………….6
 4. Warunki klimatyczne i wody…………………………………………....8
 5. Osobliwości fauny i flory……………………………………………….11

ROZDZIAŁ  II    ZARYS DZIEJÓW NAROLSZCZYZNY…………….13

ROZDZIAŁ  III    STOSUNKI DEMOGRAFICZNE……………….…...17

ROZDZIAŁ  IV    WALORY ANTROPOGENICZNE

 1. Zabytki architektury świeckiej…..……………………………………20
 2. Zabytki architektury sakralnej………………………………………...36
 3. Parki krajobrazowe i rezerwaty……………………………………….45
 4. Fundacja PRO ACADEMIA NAROLENSE………………...……….53

ROZDZIAŁ  V    WALORY KOMPLEMENTARNE

 1. Infrastruktura techniczna i gospodarka………………………………56
 2. Infrastruktura społeczna……………………………………………...64

ZAKOŃCZENIE……………………………………………………………...66

 

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………...67Źródła………………………………………………………………………......26

Opracowania……………………………………………………………………18

WYKAZ RYCIN……………………………………………………………...…....28

WYKAZ FOTOGRAFI……….…………………………………………………….29

WYKAZ MAP…...………………………………………………………………...30

WYKAZ ZDJĘĆ…………………………………………………………………...31
Inne Liczba stron: 59 Kod pracy: 9802
Powrót do pracy

WALORY TURYSTYCZNE NAROLSZCZYZNY

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.