Inne Liczba stron: 58 Kod pracy: 4907
Powrót do kategorii

Szacowanie wartości nieruchomości, a efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem

Spis treści

 

  1. Wstęp ............................................................................................................................3

Rozdział I PRZYJĘTE DEFINICJE ............................................................................4

  • Pojęcie nieruchomości i jej rodzaje ............................................................................4
  • Nieruchomość jako część majątku trwałego przedsiębiorstwa ..................................8
  • Efektywność ekonomiczna zarządzania majątkiem trwałym ....................................11

Rozdział II OPIS BADAŃ WŁASNYCH – wycena nieruchomości .........................14

2.1 Charakterystyka sytuacji problemowej .....................................................................14

2.2 Metody wyceny nieruchomości ................................................................................18

2.3 Procedura doboru metody .........................................................................................27

2.4 Sposób przeprowadzenia wyceny .............................................................................29

2.5 Szacowanie wartości nieruchomości i jej wpływ na efektywność rozwoju                             przedsiębiorstwa .............................................................................................................42

Rozdział III INTERPRETACJA UZYSKANYCH WYNIKÓW .............................45

3.1 Interpretacja otrzymanych wycen i wnioski .............................................................45

3.2 Praktyczne wykorzystanie uzyskanych wyników ....................................................45

3.3 Ocena rozwoju przedsiębiorstwa przeszacowującego swój majątek........................48

II. Podsumowanie i wnioski .........................................................................................53

III. Bibliografia .............................................................................................................55

  1. Spis tabel..................................................................................................................57
  2. Spis rysunków...........................................................................................................58
Inne Liczba stron: 58 Kod pracy: 4907
Powrót do pracy

Szacowanie wartości nieruchomości, a efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.