Inne Liczba stron: 85 Kod pracy: 3172
Powrót do kategorii

System wizyjnej kontroli na stanowisku montażowym półosi samochodowych

SPIS TREŚCI

 

SPIS TREŚCI..................................................................................................................................... 1

 

SPIS RYSUNKÓW..................................................................................................................................... 2

 

WSTĘP..................................................................................................................................... 4

 

  1. OGÓLNA KONCEPCJA STANOWISKA POMIAROWEGO 6

 

  1. PROJEKT WSTĘPNY STANOWISKA POMIAROWEGO 8

 

II.1.        Dobór i konfiguracja kamer              8

 

II.2.        Zniekształcenia związane z ustawieniem kamery względem obiektu              11

II.3.        Zniekształcenia związane z właściwościami obiektywu kamery              16

II.4.        Zniekształcenia związane z doborem rozdzielczości kamery              24

II.5.        Dobór i konfiguracji oświetlenia              27

II.6.        Zniekształcenia związane z natężeniem oświetlenia              38

 

III.         ALGORYTM POMIARU OPASKI              40

 

III.1.      Wyszukiwanie opaski              40

 

III.2.      Wyszukiwanie krawędzi              44

III.3.      Pomiar odległości między krawędziami              47

III.4.      Klasyfikacja opaski              49

 

  1. REALIZACJA STANOWISKA POMIAROWEGO 52

 

IV.1.      Stanowisko próbne              52

IV.2.      Stanowisko 2x135o              53

IV.3.      Stanowisko 2x90o              56

 

IV.4.      Stanowisko 2x0o              60

 

PODSUMOWANIE................................................................................................................................... 68

 

  1. DODATEK – PRZETWORNIKI OBRAZOWE 69

 

  1. DODATEK – OPERACJE NA OBRAZACH 74

 

  1. DODATEK – OPROGRAMOWANIE 78

 

LITERATURA         84
Inne Liczba stron: 85 Kod pracy: 3172
Powrót do pracy

System wizyjnej kontroli na stanowisku montażowym półosi samochodowych

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.