Inne Liczba stron: 89 Kod pracy: 9988
Powrót do kategorii

Rola mediów w kreowaniu zbiorowej histerii

Wstęp....................................................................................................................3
Rozdział 1. Masowa histeria jako zachowanie zbiorowe.....................................5
Rozdział 2. Epidemie..........................................................................................21
Rozdział 3. Rola mediów masowych w kreowaniu zbiorowego strachu...........42
Rozdział 4. Metodologia badań własnych..........................................................53
Rozdział 5. Wyniki badań własnych..................................................................58
Zamiast zakończenia: Kultura strachu...............................................................79
Bibliografia........................................................................................................84
Aneks.................................................................................................................88
Inne Liczba stron: 89 Kod pracy: 9988
Powrót do pracy

Rola mediów w kreowaniu zbiorowej histerii

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.