Inne Liczba stron: 32 Kod pracy: 691
Powrót do kategorii

Preferencje studentów UWM w dziedzinie turystyki i rekreacji

Spis treści                                                                                            

 

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. Turystyka i rekreacja w świetle literatury

 1. Turystyka a rekreacja
 2. Rodzaje turystyki
 3. Sylwetka studenta w literaturze
 4. Preferencje studentów w dziedzinie turystyki i rekreacji w świetle badań

 

ROZDZIAŁ II. Metodologia badań własnych

 1. Przedmiot i cele badań
 2. Problemy i hipotezy badawcze
 3. Schemat badań
 4. Organizacja i przebieg badań
 5. Charakterystyka badanego środowiska

 

ROZDZIAŁ III. Wyniki badań własnych nad preferencjami studentów UWM w dziedzinie turystyki i rekreacji

 1. Częstotliwość uprawiania turystyki przez studentów UWM
 2. Preferencje studentów UWM co do wyboru kierunku podróży oraz rodzaju uprawianej turystyki
 3. Preferencje studentów UWM co do sposobu organizacji wyjazdu turystycznego
 4. Formy rekreacji uprawiane przez studentów UWM w czasie wolnym
 5. Motywy uprawiania rekreacji przez studentów UWM oraz wykorzystywane obiekty rekreacyjno – sportowe

 

ROZDZIAŁ IV. Podsumowanie i wnioski

 1. Weryfikacja hipotez
 2. Wnioski

 

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS WYKRESÓW

ANEKSY

SUMMARY
Inne Liczba stron: 32 Kod pracy: 691
Powrót do pracy

Preferencje studentów UWM w dziedzinie turystyki i rekreacji

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.