Inne Liczba stron: 82 Kod pracy: 6444
Powrót do kategorii

Porównanie metod analizy trójwymiarowych obrazów tomograficznych rezonansu magnetycznego

Streszczenie.. 1

  1. Wstęp.. 2

1.1 Krótka charakterystyka mózgu. 2

1.2 Charakterystyka badania przy użyciu rezonansu magnetycznego. 4

1.3 Główny cel pracy. 6

  1. Podstawy teoretyczne przetwarzania i analizy obrazów... 9

2.1 Przetwarzanie wstępne. 9

2.2 Metody segmentacji obrazów.. 10

2.2.1 Progowanie jasności 10

2.2.2 Segmentacja na podstawie brzegów.. 12

2.2.3 Obszarowe metody segmentacji 13

2.2.4 Dopasowanie wzornika. 14

2.3 Identyfikacja i analiza cech obiektów w obrazach. 14

2.4 Klasyfikacja i interpretacja obiektów.. 14

  1. Przetwarzanie wstępne obrazu MRI. 15

3.1 Dane wykorzystane w pracy. 15

3.2 Półprogowanie obrazu. 17

3.2 Filtracja danych. 19

  1. Segmentacja obrazu mózgu na podstawie wykrytych brzegów... 22

4.1 Detekcja brzegów w obrazie MRI mózgu. 22

4.2 Zastosowanie metody aktywnego konturu w celu uzyskania ciągłości wykrytych krawędzi 29

  1. Segmentacja obrazu MRI mózgu poprzez progowanie jasności [4] 34

5.1 Optymalne progowanie. 34

5.2 Progowanie z wykorzystaniem progu lokalnego. 37

  1. Porównanie metod segmentacji obrazu MRI mózgu poprzez detekcję krawędzi oraz progowanie jasności. 41

6.1 Szybkość działania programu. 42

6.2 Stopień złożoności obliczeniowej programu – klasa algorytmu. 50

6.3 Dokładność otrzymanych wyników – skuteczność metody. 55

6.4 Uniwersalność porównywanych metod segmentacji – możliwość zastosowania w innych przypadkach. 67

  1. Podsumowanie.. 73

Spis literatury.. 78

Inne Liczba stron: 82 Kod pracy: 6444
Powrót do pracy

Porównanie metod analizy trójwymiarowych obrazów tomograficznych rezonansu magnetycznego

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.