Inne Liczba stron: 151 Kod pracy: 7427
Powrót do kategorii

Hiphop jako wybór stylu życia adolescentów

Wstęp..................................................................................................................................6
 
ROZDZIAŁ I
1.      Subkultura młodzieżowa w świetle literatury.....................................................8
1.1   Subkultura młodzieżowa jej ujęcia definicyjne...............................................8
            1.1.1  Subkultury młodzieżowe w Polsce..................................................11
1.2   Subkultura hiphopowa - poszukiwanie tożsamości.......................................27
            1.2.1   Historia subkultury hiphopowej......................................................27
            1.2.2   Historia subkultury hiphopowej  w Polsce......................................44
            1.2.3   Przyczyny przynależności do polskiej subkultury hiphopowej…..48
            1.2.4   Światopogląd osób przynależnych do subkultury hiphopowej.......49
 
ROZDZIAŁ II
2.      Metodologia badań własnych..............................................................................64
2.1   Przedmiot i cele badań...................................................................................66
2.2   Problemy i hipotezy badawcze.......................................................................68
2.3   Zmienne i wskaźniki badań............................................................................71
2.4   Metody, techniki i narzędzia badawcze.........................................................76
2.5   Analiza ilościowa i jakościowa materiału empirycznego..............................79
2.6   Dobór próby i organizacja badań...................................................................80
 
ROZDZIAŁ III
3.      Analiza badań empirycznych............................................................................. 82
3.1   Opinie badanych na temat subkultury hiphopowej.......................................82
            3.1.1   Opinie respondentów na temat cech subkultury hiphopowej.........82
            3.1.2   Opinie respondentów na temat specyficznych zachować
                        przejawianych przez członków subkultury hiphopowej…………85
            3.1.3   Opinie respondentów na temat funkcji subkultury hiphopowej….90
            3.1.4   Ogólna ocena znaczenia polskiej subkultury hiphopowej przez                             respondentów..................................................................................93
3.2    Uwarunkowania opinii badanych na temat polskiej subkultury      hiphopowej…………………………………………………………………98
3.2.1  Wiek i płeć badanych jako czynniki warunkujące opinie na temat  polskiej subkultury hiphopowej......................................................98
3.2.2 Wykształcenie jako czynnik warunkujący opinie respondentów     na temat polskiej subkultury hiphopowej.....................................100
3.2.3 Miejsce zamieszkania jako czynnik warunkujący opinie  respondentów na temat polskiej subkultury hiphopowej.............101
3.3   Historie autentycznych osób, którym hip-hop pomógł................................102
Inne Liczba stron: 151 Kod pracy: 7427
Powrót do pracy

Hiphop jako wybór stylu życia adolescentów

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.